facebook

instagram

you tube

twitter

logo mr holmes
logo mr holmes

Detektyw_

to potocznie osoba prowadząca śledztwo metodami niejawnymi, która posiada licencję na taką działalność w ramach prywatnego biura śledczego. Terminem stosowanym wobec osób prowadzących prywatne śledztwa jest termin private detective (pol. prywatny detektyw). Detektyw to również stanowisko służbowe w Policji, przeznaczone dla niektórych z policjantów wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze.

MR. HOLMES

Agencja detektywistyczna Mr. Holmes to zespół wysoko wykwalifikowanych, licencjonowanych detektywów, którzy z pasją i zaangażowaniem prowadzą sprawy swoich klientów. Doświadczenie zdobyliśmy poprzez wieloletnią pracę w służbach mundurowych.

Skuteczność naszej pracy wynika również z zastosowania dozwolonych prawem zaawansowanych technologii. Pracujemy na najnowocześniejszym sprzęcie. Dzięki tym atutom przeprowadzamy profesjonalnie nawet najtrudniejsze dochodzenia.

Więcej o nas

Nasze atuty_

atut
Wykwalifikowani
licencjonowani detektywi

atut
Praca z pasją i
zaangażowaniem

atut
Doświadczenie w
służbach mundurowych

atut
Nowe zaawansowane
technologie

USŁUGI

Jeśli jesteś osobą, która potrzebuje porady eksperta w dziedzinie detektywistyki, sprawdź zakres naszych usług

Zobacz usługi

Czy wiesz, że_

W Polsce usługi detektywistyczne mają stosunkowo krótką historię. Agencje detektywistyczne i prywatny sektor ochrony pojawiły się bowiem w okresie przemian ustrojowych na początku lat 90. Wtedy to przepisy ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej statuujące zasadę wolności działalności gospodarczej stworzyły warunki dla podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych oraz ochrony osób i mienia. Agencje detektywistyczne pojawiły się w Polsce wraz z agencjami świadczącymi usługi w zakresie ochrony osób i mienia. Na świecie działalność w zakresie usług detektywistycznych jak i ochrony osób i mienia jest określana jednym terminem – private policing.

W Polsce detektyw jako zawód dopiero od 2001 r. jest uregulowany prawnie. Ustawą, która określa zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych jest Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.

Zapraszamy_